Setkání interdisciplinárních týmů

Naďa Gubová

23.04.2018

Setkání interdisciplinárních týmů

V dubnu 2018 proběhla další setkání interdisciplinárních týmů v místech našich poboček, v Benešově, Berouně a Příbrami.

12. 4.  proběhlo v Benešově a 19. 4. v Berouně již VIII. setkání interdisciplinárního týmu, 23.4. proběhlo v Příbrami XV. setkání. 

Hlavními tématy letošních prvních setkání bylo téma "Střídavé péče v případech domácího násilí", a "Mlčenlivost při interdisciplinární spolupráci". Na pobočce v Příbrami jsme se také okrajově dotkli tématu "Pokračujícího partnerského násilí"

Byli jsme rádi, že všech setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří mohli vyjádřit svou zkušenost v oblasti střídavé péče při rozchodu partnerů. Psycholožky z Cenra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje se s námi podělili o svůj názor ve věci střídavé péče. Vzhledem k tomu, že předpokladem střídavé péče je schopnost obou rodičů se domluvit na podobě péče, je tedy zbytečně tento typ výchovy upravovat soudně. Což je jeden z paradoxů nařizování rozsudků o střídavé péči. Opět byla zdůraznna potřeba práce s celým rodinným systémem. Bohužel v ČR není dostatek služeb, které tento typ práce nabízí.

V dalším tématu jsme se věnovali mlčenlivosti při interdisciplinární spolupráci, dy jsme si v týmu zopakovali podmínky předávání informací o práci s našimi klienty. Kdy mimo zákonných okolností, kdy můžeme mlčenlivost prolomit, je možné ji prolomit pouze souhlasem klienta/ky. 

Setkání v Benešov se zúčastnili zástupkyně městských úřadů z Benešova a Vlašimi, dále zástupkyně Probační a mediační služby a Občanské poradny. Setkání v Berouně se zúčastnili psycholožky již zmíneně poradny, dále zástupkyně msta Beroun, státn zástupkyně, zástupci státní policie a další zástupkyně z neziskových organizací. V Příbrami jsme diskutovali se zástpci OSPOD, státní policie, státní zástupkyní a zástupci a ástupkyněmi neziskových organizací.

Ve všech týmech jsme se setkali s velkou účastí a zapojením do diskuse, což velmi vítáme. Další setkání proběhne na podzim 2018.

gallery