Intervenční centrum proFem | proFem

Kulatý stůl a tisková konference

Naďa Gubová

03.12.2013

Kulatý stůl a tisková konference

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách proběhla 3. 12. 2013 v prostorách Senátu PČR tisková konference a následně diskusní kulatý stůl. Tématem byl trestný čin znásilnění a přijetí Istanbulské konvence.

Tiskovou konferenci zašťiťovala 1. místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková, která se dlouhodobě zabývá problematikou násilí na ženách. Na kulatém stolu diskutovali odborníci, kteří pracují s problematikou znásilnění. Mezi účastníky byli představitelé krajského ředitelství Policie hl. města Prahy, prevence kriminality městské Policie, neziskových organizací apod. Tématem byla práce s oběťmi znásilnění v České republice a její nedostatky. Mezi hlavními výstupy, patří následující nedostatky a doporučení v poskytování služeb obětem znásilnění:

  • Dochází k sekundární viktimizaci při výslechu oběti.
  • Nedostatek výslechových místností pro výslech obětí.
  • Nedostatečný přístup lékařského personálu na gynekologickém vyšetření, nedostatek dětských gynekologů.
  • Chybí síť odborníků (specializovaná terapeutická pomoc, lékařská pomoc apod.).
  • Jedna osoba, která bude provádět oběť všemi službami, aby zajistila pocit důvěry a komplexní informovanost oběti.
  • Nedostatečná informovanost veřejnosti o sexuálním násilí.
  • Neznalost specifik práce s migrantkami.
  • Téma znásilňování není nikým medializování, zviditelňováno – mělo by být pod některým resortem vlády.
  • Násilí na ženách se musí se to řešit systémově.

Další informace:

http://www.youtube.com/watch?v=sttZAFxAcRQ
http://zpravy.idnes.cz/cesky-nehlasi-znasilneni-0ho-/domaci.aspx?c=A131203_140655_domaci_zt
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1676

gallery