Intervenční centrum proFem | proFem

Konference

Naďa Gubová

15.10.2015

Konference "Rodina a domácí násilí"

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 se v Galerii GASK v Kutné Hoře konala odborná konference "Rodina a domácí násilí". Konferenci podpořil Středočeský kraj a na přípravě se podílela intervenční centra Středočeského kraje.

Konference "Rodina a domácí násilí aneb společně pomáháme" se konala pod záštitou Emílie Třískové, radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje.

Se svými příspěvky vystoupili Mgr. J. Komárková, která představila psychologickou práci s obětí domácího násilí, Mgr. I. Švajner, etoped vězeňské služby, který se zaměřil na práci s náslnou osobou. Dále Mgr. I. Sedláček s Mgr. P. Valentovou, kteří pracují v Centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Mladá Boleslav a pracují jak s dětmi, tak s celou rodinou.

Ještě před polední pauzou měli účastníci konference možnost se doptat na nabízené služby intervenčních center v rámci panelové diskuse se zástupkyněmi intervenčních center Responeo o.s., proFem o.p.s., Jekhetani Lume Společný Svět o.s. a Zařízení sociální intervence Kladno. Diskutovalo se především nad vhodností komplexních služeb pro celou rodinu, včetně násilné osoby.

Po obědě přednesli příspěvky JUDr. K. Čuhelová, soudkyně Krajského soudu v Brně, mjr. JUDr. P. Hofmanová, vedoucí Školního policejního střediska Sadská  a v neposlední řadě Mgr. I. Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Benešov.

Konferencí prováděla Mgr. Martina Vojtíšková.