Intervenční centrum proFem | proFem

Istanbulská úmluva

Jitka Poláková

20.05.2014

Istanbulská úmluva

1. 8. 2014 vstoupí v platnost Úmluva Rady Evropy o předcházení a potlačování násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva).

V dubnu 2014 byla dokončena ratifikace Úmluvy ve třech členských státech Rady Evropy (Španělsko, Dánsko, Andorra) a byla tak splněna podmínka ratifikace Úmluvy 10 státy. Aktuálně již Úmluvu podepsalo 23 států (Česká Republika, bohužel, nikoliv).

Jedná se o první mezinárodní právně závazný nástroj, jenž představuje globální právní rámec zaměřený na prevenci násilí, ochranu obětí a odsouzení agresorů. Úmluva je výzvou k větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí na ženách má hluboké kořeny v nerovnosti pohlaví a je živeno patriarchální kulturou a kulturou netečnosti k této situaci.

Uvedená Úmluva zahrnuje všechny druhy násilí (fyzické, psychické, sexuální obtěžování, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů, obtěžování, nucené sterilizace či potraty), nezávisle na věku, etnickém původu či státní příslušnosti, náboženskému vyznání, sociálnímu původu, migračnímu statusu či sexuální orientaci oběti.

Text úmluvy je ke stažení zde:

Convention 210 Czech.pdf