Intervenční centrum proFem | proFem

Interdisciplinární setkání týmů Intervenčních center

Naďa Gubová

22.11.2016

Interdisciplinární setkání týmů Intervenčních center

V listopadu a v prosinci proběho již XII. setkání IDT v Příbrami a V. setkání v Benešově a Berouně

V úterý 15. 11. proběhlo na půdě Policie ČR již XII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. Setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně Policie ČR, OSPOD Příbram a Sedlčany, Probační a mediační služby. Dále zástupkyně neziskových organizací Azylový Dům v Příbrami, vedoucí terénních služeb v Příbrami, psycholožka a vedoucí sociální poradny Příbram.

V úterý 22.11. prověhlo již V. setkání týmu v Benešově, a to na v zasedací místnosti obecně prospěšné společnosti Posázaví. Setkání se zúčastnili zástupkyně OSPOD z Vlašimi, Benešova a z Probační a medičaní služby.

V pátek 2. 12. proběhnlo také V. setkání týmu v Berouně a to na půdě Městského úřadu.

Společně jsme diskutovali nad konkrétními kazuistikami, především se zaměřením na syndrom zavrženého rodiče. V diskusích jsme došli k závěrům, že dochází k novým formám týrání dětí, a to právě při rozvodu rodičů. Například v Norsku mají rozvádějící se páry povinnou účast na mediačních setkáních, která mohou být prevencí před tímto chováním partnerů. V naší zemi to však není z finančních důvodů možné. Práce pracovnic a pracovníků OSPOD je v tomto směru velmi omezená, ale řeší to ve většině případů.

V Příbrami je dostatek podpůrných služeb, např. psychologické služby v poradně města Příbram, dále sociálně aktivizační služby v Příbrami nabízí prostory pro asistované předávání dětí, apod. Naopak na Benešovsku je nedostatek psychologů a terapeutů. Není kam tyto rodiny odkazovat. asistované styky a předávání zajišťují pracovnice OSPOD, ale jejich kapacity jsou značně omezené. Na Berounsku není specializované zařízení, kam by se mohli odborníci s touto problematikou obracet.

Dalším bodem programu bylo představené studie" Bílá místa v české legislativě", kterou naše právnička, Veronika Ježková, dokončila v srpnu tohoto roku. Tato studie představuje analýzu aktuální právní úpravy v oblasti domácího násilí a poukazuje na prostor ke zlepšení.

K závěru jsme představili projekty, které jsme navštívili v rámci studijní cesty do Norska. Konkrétně Služby psychosociální kliniky na pohotovosti v Oslu, nabízející komplexní služby pro oběti domácího a sexuálního násilí, dále projekt November, což je projekt Ministerstva spravedlnosti nabízející komplexní služby obětem domácího násilí v trestním řízení.

Na úplném konci jsme diskutovali nad konkrétními kauzami jednotlivých poboček, které jsme v mezidobé řešili.

Příští setkání proběhnou na jaře 2017.

gallery