Intervenční centrum proFem | proFem

Interdisciplinární setkání

Naďa Gubová

01.04.2016

Interdisciplinární setkání

V březnu a dubnu proběhla interdisciplinární setkání v pobočkách našeho intervenčního centra

V rámci činnosti intervenčního centra zajišťujeme interdisciplinární spolupráci v podobě pravidelných setkávání zástupců a zástupkyň neziskových organizací, policie, městského úřadu, státního zastupitelství apod.

17.3. proběhlo již 11. setkání v Příbrami, konalo se v budově Policie ČR. 22.3. proběhlo 4. setkání v Benešově, které se konalo v budově Piaristické koleje, prostory nám propůjčila obecně prospěšná společnost Pozásaví. Poslední setkání proběhlo již po čtvrté v Berouně, a to 1.4. v budově Městského úřadu.

Na všech setkáních jsme se věnovali konkrétním kazuistikám se zaměřením na sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí. Jak pracovat s velmi tenkou hranicí mezi subjektivním vnímáním trestného činu znásilnění a trestního pohledu, kdy čin nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu? Děkujeme za velmi podnětné příspěvky ze strany státní zástupkyně v Příbrami a zástupců policie.

Další téma, kterému jsme se věnovali, se zaměřilo na využívání předběžných opatření dle trestního řádu v praxi. I zde jsme získali mnoho podnětů, jak postupovat, pokud v konkrétních situacích nelze nařízení předběžného opatření dosáhnout.

Děkujeme všem za hojnou účast a velmi zajímavé příspěvky do diskusí. Další setkání proběhne na podzim tohoto roku.


 

V médiích:

Benešov