Intervenční centrum proFem | proFem

III. setkání IDT v Berouně

16.11.2015

III. setkání IDT v Berouně

V pátek 13.11. se uskutečnilo již III. setkání Interdisciplinárního týmu v Berouně. Setkání se zúčastnily zástupkyně Městského úřadu, Poradny pro občanství, organizace Lomikámen o.s. či Centra psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje.

Setkání bylo zaměřeno na problematiku domácího násilí páchaného na dětech. Nejprve zde byla představena studie "Násilí ve vztazích očima teenagerů/-ek". Tato studie vzešla z dotazníkového šetření, kterého se zučastnilo 400 studentů středních a vyšších odborných škol v rámci workshopů organizace proFem Mluvme spolu o domácím násilí. Výzkumná zpráva je k dispozici zde.

Dalším bodem programu byl příspěvek "Dítě ohrožené domácím násilím a škola", který se zaměřoval zejména na pedagogy a jejich možnost intervence u dětí ohrožených domácím násilím. V rámci celého setkání byly představeny také různé kazuistiky klientek i z Berounska, které podnítily živou diskuzi na téma ochrany dítěte před násilím v rodině.

Děkujeme Městskému úřadu v Berouně, jmenovitě koordinátorce prevence paní Ivě Ludvíkové, za poskytnutí prostor. Poděkování také patří všem zúčastněným pracovnicím, které na toto setkání dorazily.

Budeme se těšit na další setkání, které proběhne na jaře příštího roku.