Intervenční centrum proFem | proFem

III. setkání IDT v Benešově

Naďa Gubová

12.11.2015

III. setkání IDT v Benešově

Dne 12. 11. 2015 se v budově pečovatelské služby v Benešově uskutečnilo již III. setkání interdisciplinárního týmu v Benešově. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Městského úřadu Benešov, Vlašim a Struhařov. Zástupci a zástupkyně neziskových organizací, které se o tuto problematiku zajímají.

Na setkání jsme hovořili o problematice teenagerů v souvislosti s domácím násilím, představili jsme studii s "Domácí násilí očima teenagerů", kterou vypracovaly pracovnice proFem v minulém roce.  V souvislosti s tímto tématem jsme představili kazuistiku o 17ti let slečně, která využívala služeb intervenčního centra.

Dále pracovnice Eva Hurychová představila svou studiii "Dosud neuvedená příčina k páchání domácího násilí".  

I na závěr jsme představili kazuistiku interevnčního centra, která představovala vliv násilí v rodině na děti. Na závěr se rovinula diskuse nad tím, jak chránit děti před násilím.

Děkujeme všem zúčastněným za podněty do diskuse a především děkujeme zařízení pečovatelské služby za poskytnutí prostoru pro konání tohoto setkání.