Intervenční centrum proFem | proFem

II. setkání IDT v Benešově a Berouně

Naďa Gubová

13.04.2015

II. setkání IDT v Benešově a Berouně

Dne 8. 4. 2015 se uskutečnilo II. setkání interdisciplinárního týmu v Benešově a 10. 4. také v Berouně. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Probační a mediační služby, poradenských center či městských úřadů Benešova, Berouna i dalších měst z daných regionů.

Od účastníků setkání zde byly představeny aktuality na pracovištích zapojených v IDT. Intervenční centra poskytla statistická data týkající se počtu klientů za uplynulé období říjen 2014 - březen 2015.  Účastnící se mohli dále seznámit v rámci tématu násilí na seniorech s novým projektem s názvem "Stop ekonomickému násilí na seniorech", v jehož rámci budou například uskutečněny interaktivní besedy pro seniory i pomáhající pracovníky. Tento projekt byl podpořen dotací z Ministerstva vnitra. Dalším tématem setkání byla práce s násilnými osobami, kde byly představeny služby pracující právě s touto cílovou skupinou. Členové interdisciplinárního týmu poskytli cenné postřehy k problematice domácího násilí v regionu a dále diskutovali o nastavení vzájemné spolupráce.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětnou diskuzi. Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Aleně Králíčkové a panu npor. Bc. Pavlu Kinclovi za vstřícné přijetí a poskytnutí prostor ke konání interdisciplinárního setkání v obou městech.