IDT v Příbrami, Berouně, Benešově

Ester Poláčková

28.11.2017

IDT v Příbrami, Berouně, Benešově

V říjnu a listopadu 2017 proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu v Benešově, Berouně a Příbrami

Dne 24. 10. 2017 proběhlo v budově Policie ČR již XIV. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci z Městského úřadu Příbram, pracovníci z Poradny pro oběti trestných činů, pracovníci z Poradny Příbram, zástupci z řad Policie ČR, pracovníci z Centra sociálních a zdravotních služeb Příbram, pracovnice z Azylového domu Příbram, pracovnice z Nízkoprahového denního centra, Noclehárny a Azylového domu CSZS a pracovnice z OSPOD Dobříš.

V Berouně již VII. interdisciplinární setkání proběhlo 15. 11. 2017 v budově Městského úřadu Beroun. Setkání se zúčastnili zástupci z řad Policie Beroun a Policie ČR, pracovnice z OSPOD Beroun a OSPOD Hořovice, pracovnice z Magdaléna o.p.s., pracovnice z Centra psychologicko-sociálního poradenství Beroun,  pracovnice z Lomikámen z.ú. a pracovnice z Probační a mediační služby Beroun.

Dne 27. 11. 2017 proběhlo VII. setkání v Benešově v zasedací místnosti obecně prospěšné společnosti Posázaví o. p. s. Setkání se zúčastnili zástupci Policie Benešov, pracovnice z Pečovatelské služby, zástupci z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Benešov, pracovnice z Odboru sociálního a zdravotního Vlašim, pracovnice z Odboru sociálních věcí Votice, pracovnice z OSPOD Benešov, pracovnice z Občanské poradny Benešov.

V úvodu setkání jsme si shrnuli novinky z proFem, mezi ně patří nově realizovaný projekt Love and Respect – Preventing Teen Dating Violence II, podpořen z Erasmus+. Dále jsme představili nově realizovanou službu chatového poradenství obětem sexuálního násilí, která je poskytována od 1. listopadu na platformě elinka.iporadna.cz a to každou všední středu 16-19 a pátek 9-12. Seznámili jsme účastníky se statistikou počtu klientů na pobočkách či počet vykázání v období květen 2017 až říjen 2017.

Jedním z hlavních témat byly novinky v novele přestupkového zákona, která přišla v platnost v červenci 2017. Zde právníci z proFem představili nové přestupkové zákony z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, z.č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích, institut nepřímého pachatele – fyzická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné fyzické osoby, jež není odpovědna za přestupek pro nedostatek věku nebo nepříčetnost. Dále ochranná a omezující opatření, náhradu škody u poškozeného a jeho práva.

Druhý příspěvek měla Mgr. Naďa Gubová s názvem: Rodiče obětí domácího násilí. V této prezentaci se především jednalo o vyrovnávající mechanismy rodičů obětí domácího či sexuálního násilí, a jaké jsou jejich projevy. Součástí prezentace bylo představení tří kazuistik, na kterých jsme prezentovali jejich možné projevy.

Na každé pobočce proFem byla také představena jedna kazuistika z dané pobočky, kde jsme prezentovali příklady dobré praxe ( např. spolupráce s policií, praxe rychlé záchranné služby apod.). 

Na závěr jsme zúčastněné pozvali na další plánované setkání konané na jaře 2018

gallery