Intervenční centrum proFem | proFem

I. setkání IDT v Berouně a Benešově

Naďa Gubová

14.10.2014

I. setkání IDT v Berouně a Benešově

Dne 7. 10. 2014 se uskutečnilo I. setkání interdisciplinárního týmu v Berouně a následující den 8. 10. v Benešově. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Probační a mediační služby, poradenských center či městských úřadů Berouna, Benešova i dalších měst z daných regionů.

Byly zde představeny služby proFem a Intervenčního centra, které pomáhá obětem domácího násilí, nebezpečného pronásledování a obětem trestných činů. Účastnící se mohli rovněž seznámit s novým projektem, který nabízí zejména psychologické služby obětem sexuálního násilí. Tento projekt byl podpořen z Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP fondů 2009-2014. Členové interdisciplinárního týmu poskytli postřehy k problematice domácího a sexuálního násilí v regionu a dále diskutovali o nastavení vzájemné spolupráce.

Velké poděkování patří všem účastníkům za podnětnou diskuzi. Zvláštní poděkování patří Mgr. Kateřině Vickové a Mgr. Aleně Králíčkové za vstřícné přijetí a poskytnutí prostor ke konání interdisciplinárního setkání v obou městech.