Intervenční centrum proFem | proFem

Den prevence města Benešov

Jitka Poláková

15.09.2014

Den prevence města Benešov

V sobotu 13. září se v Benešově konal den prevence kriminality, kterého se proFem účastnila.

Byly zde prezentovány složky a (sociální) služby působících v oblasti prevence v Benešově.

Svou práci zde představily složky integrovaného záchranného systému (IZS). Více informací naleznete zde.

 

proFem 1. 6. 2014 otevřela v Benešově pobočku Intervenčního centra kde poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, nebezpečným pronásledováním a obětem trestných činů.

Na adrese: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  256 01 Benešov .