Intervenční centrum proFem | proFem

Beseda pro seniory v Berouně

Naďa Gubová

21.10.2015

Beseda pro seniory v Berouně

Ve středu 21.10.2015 proběhla již druhá beseda pro seniory v Domově seniorů TGM. Beseda byla připravena v rámci projektu Beroun proti domácímu násilí a byla podpořena grantem Ministerstva vnitra.

Ve středu 21. 10. 2015 jsme uskutečnili besedu pro klienty Domova seniorů TGM, na besedě jsme představili problematiku domácího násilí páchaného na seniorech. Cílem bylo ujasnit, co je a není domácí násií a nastínit možnosti řešení této svízelné situace. Také seznámit klienty domova s nabízenou službou intervenčního centra. Besedy se zúčastnilo přes 25 seniorů a seniorek. Živě diskotovali nad tímto tématem, mimo jiné jsme debatovali nad způsoby ppomoci lidem se zdravotním postižením v této problematice,

Beseda byla financována v rámci 2 projektů, a to "Beroun proti domácímu násilí", který realizuje město Beroun, a  "Stop ekonomickému násilí na seniorech", který realizuje naše organizace.