Intervenční centrum proFem | proFem

Beroun společně proti domácímu násilí

Naďa Gubová

11.06.2015

Beroun společně proti domácímu násilí

proFem o.p.s. spolupracuje na realizaci projektu "Beroun - společně proti domácímu násilí".

Projekt je součástí Programu prevence kriminality města Beroun na rok 2015. Jeho hlavním cílem je odhalit skryté případy domácího násilí, zapůsobit na oběti nebo jejich blízké s nabídkou pomoci a řešení situace.

Součástí je proškolení policistů a sociálních pracovnic v problematice domácího násilí. Tato školení proběhla v dubnu a v květnu tohoto roku.

Na podzim plánujeme besedy pro seniory a matky s dětmi, kde budeme diskutovat o možných podobách násilí a možnostech obrany proti nim.

 

Více informací o projektu naleznete na stránkách města Beroun.