Intervenční centrum proFem | proFem

Beroun proti domácímu násilí

Naďa Gubová

19.10.2015

Beroun proti domácímu násilí

Ve středu 23.9.2015 jsme v Berouně realizovali besedu pro seniory v místním klubu důchodců. Beseda byla připravena v rámci projektu Beroun proti domácímu násilí a byla podpořena grantem Ministerstva vnitra.

Ve středu 23. 9. 2015 jsme uskutečnili besedu v Berounském klubu důchodců, na besedě jsme představili problematiku domácího násilí páchaného na seniorech. Cílem bylo ujasnit, co je a není domácí násilí a nastínit možnosti řešení této svízelné situace. Také seznámit obyvatele Berouna s nabízenou službou intervenčního centra. Besedy se zúčastnilo přes 50 seniorů a seniorek.

Beseda byla financována v rámci 2 projektů,a to "Beroun proti domácímu násilí", který realizuje město Beroun, a  "Stop ekonomickému násilí na seniorech", který realizuje naše organizace.