Budování kapacity organizace

Projekt je realizován od 1.7.2016 do 30.6.2018, je financován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Projekt se zaměřuje na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její
profesionality, a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. V rámci realizace
projektu se zaměřujeme na problémové oblasti ve fungování organizace. Konkrétně se jedná o oblast
strategického plánování, fundraisingu, oblast lidských zdrojů a oblast nabízených produktů/služeb.
Tyto oblasti nabízí prostor pro zlepšení a mají velký vliv na fungování organizace, a tím i na kvalitu
nabízených služeb. Cílem projektu tedy je zhodnocení daných oblastí, vytyčení potřebných změn a
jejich implementace do praxe. V každé oblasti spolupracujeme s jedním/ou či více specialisty/kami, kteří nás provádějí procesem vyhodnocování a zlepšování. Specialisté jsou externí osoby, které se seznamují s fungováním naší organizace a jsou poradci pro danou oblast. Jedná se o osoby s
dlouholetými zkušenostmi a jsou přínosem pro naši organizaci.

esf


Strategické plánování proFem 30.11.2016

30.11.2016
Dnes proběhlo druhé strategické plánování naší organizace | více...

Strategické plánování proFem 2.11.2016

02.11.2016
Dnes proběhlo první strategické plánování naší organizace. | více...