Posilujeme naši odolnost díky OSIFE

← zpět na Projekty

Posilujeme naši odolnost díky podpoře Open Society Initiative for Europe.

Iniciativa OSIFE reaguje na problémy organizací, kterým musely a musí čelit v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Díky projektu tak dojde k posílení odolnosti organizace proFem a (nejen její finanční) flexibility reagovat na nové výzvy.

Díky projektu dojde k revizi a novému nastavení fundraisingové strategie tak, aby reflektovala nově vzniklé potřeby a možnosti využívání finančních prostředků.

Bude analyzována základna podporovatelů proFem, v návaznosti na tuto analýzu bude definována taková strategie, která povede k jejímu posílení a užšímu provázání na činnosti organizace.

  • Projekt umožní systematizovat práci s dobrovolníky a bude vytvořen manuál pro tuto činnost. 
  • Dojde k zajištění veřejné sbírky na podporu činnosti organizace, která otevře možnosti získat finanční podporu.

Zaměříme se na posilování operační kapacity organizace prostřednictvím školení v oblasti využívání nových technologií, fundraisingu, práce se sociálními sítěmi atp.

Projekt "Strengthening proFem’s Resilience through Mobilization of its Social Base" byl podpořen Open Society Initiative for Europe v rámci V4 COVID-19 crisis response fund na období 1.12.2020 - 30.4.2021.

© 1994-2024 proFem | Redakce FenomioFlow