Chcete s námi spolupracovat?

Zajímají Vás aktivity naší organizace a rádi byste se do nich zapojili? Neváhejte nás kontaktovat a spolupracujte s námi:

… jako dobrovolníci/dobrovolnice nebo stážisti/stážistky
… jako experti/expertky
… poskytnutím finanční podpory
… na realizaci konkrétních projektů či programů

Jako dobrovolníci/dobrovolnice nebo stážisti/stážistky

Jako dobrovolník v proFem budete mít možnost se zapojit do širokého spektra aktivit organizace. Každému dobrovolníkovi je přidělen klíčový pracovník, se kterým společně plánují konkrétní aktivity, do kterých se zapojí, a to v návaznosti na jeho kvalifikaci, jeho znalosti a zároveň aktuální potřeby organizace a pracovního týmu.

Oplátkou za Váš čas a energii získáte zkušenosti v oblasti fungování neziskové organizace zabývající se problematikou domácího a sexuálního násilí, organizace poskytující sociální služby a zároveň realizující projekty zaměřené jak na pomoc obětem, tak na další výzkumné či osvětové. Stanete se součástí pracovního týmu zkušených odborníků pracujících s tímto tématem, kde budete moci uplatnit své vlastní znalosti a zároveň získat nové.

Pokud máte zájem o aktivity naší organizace proFem a zároveň jste:

  • starší 18 let,
  • trestně bezúhonní, což doložíte výpisem z Rejstříku trestů,
  • ochotní věnovat svůj čas a energii bez nároku na odměnu aktivitám a činnostem organizace,

kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Barboru Frolíkovou na e-mail: administrativa@profem.cz.

 

Nina ze Slovenska, která byla na stáži v proFem od září 2018 do ledna 2019, o své zkušenosti říká:

“Stáž bola pre mňa obrovským prínosom do osobného aj profesijného života. Naučila som sa množstvo nových teoretických, ale hlavne praktických vecí. Sú to skúsenosti, ktoré človek len tak počas samotného štúdia nezíska a z ktorých môžem čerpať ešte dlho aj po ukončení stáže. Super kolektív, ktorý sa mi pokúsil odovzdať čo najviac a bol vždy nápomocný, bol pre mňa tiež veľmi dôležitý. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť.”

 

Jako experti/expertky

Pracující s klientkami a klienty proFem

Jste odborníci v oblasti psychoterapie či psychologie nebo právníci či advokáti a chtěli byste uplatnit své znalosti v oblasti neziskového sektoru a pomoci obětem domácího a sexuálního násilí?

Zkušení psychoterapeuti a psychologové poskytují psychickou podporu obětem domácího či sexuálního násilí v rámci individuálních psychoterapií. Spolupracující právníci či advokáti jim poskytují právní poradenství na právní lince proFem nebo zajišťují jejich zastupování během trestního řízení.

Pokud byste chtěli rozšířit síť odborníků spolupracujících s proFem, podrobné informace o podmínkách spolupráce získáte na e-mailu: info@profem.

 

Poskytující služby organizaci

Pokud máte know - how v oblastech social media, social media campaign, tvorba videí, poskytování IT podpory, fundraising [DP1] (a další) a rádi byste svou odborností podpořili dobrou věc, neváhejte se na nás obrátit, společně můžeme hledat možnosti využití Vaší expertízy v aktivitách organizace.

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte proFem na e-mail: info@profem.cz.

 

Poskytnutím finanční podpory

Zaujaly Vás aktivity naší organizace a rádi byste je finančně podpořili?

Lze tak učinit poskytnutím daru na základě darovací smlouvy (dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku). Ať už jste jednotlivec nebo soukromá firma, neváhejte nás kontaktovat, rádi zprostředkujeme přípravu darovací smlouvy.

Zároveň v případě Vašeho zájmu zajistíme zveřejnění informace o Vás a Vaší podpoře v sekci Podporují nás.

Máte-li zájem o poskytnutí finančního daru, kontaktujte proFem na e-mail: info@profem.cz.

 

Na realizaci konkrétních projektů či programů

Jste nezisková organizace či soukromá firma, která chce realizovat projekt, do něhož zapadá i spektrum aktivit proFem, a vidíte potenciál pro spolupráci našich organizací?

Zašlete nám stručný popis záměru projektu/intervence na e-mail: info@profem.cz, rádi s Vámi nad relevantními záměry budeme dál diskutovat a komunikovat.