Pomáhají s námi

ProFem dlouhodobě spolupracuje s týmem expertů a expertek v oblasti právních a terapeutických služeb, kteří za zvýhodněné sazby poskytují své služby, které pak proFem zprostředkovává potřebným klientům/klientkám. Tito experti jsou podrobněji představeni v sekci Kdo je kdo.

 

Organizace proFem je součástí národní i nadnárodních sítí organizací směřující své aktivity proti násilí na ženách:

Women Against Violence (WAVE), evropská síť organizací, bojujících proti násilí na ženách a dětech v Evropě sdružuje více než 140 organizací ve 46 zemích Evropy. WAVE podporuje sběr a výměnu informací a know how mezi svými členy napříč Evropou. https://www.wave-network.org

Evropské ženské lobby (EWL) sdružuje organizace, které lobbují za ženská práva v evropském prostoru. https://womenlobby.org

Česká ženská lobby (ČŽL) sdružuje organizace zabývající se problematikou práv žen působící na území České republiky. https://czlobby.cz

 

Zároveň spolupracujeme s mnohým neziskovými organizacemi, které zaměřují své aktivity na pomoc obětem domácího a sexuálního násilí, a to především:

ROSA – centrum pro ženy, z. s. zajišťuje odborné sociální poradenství a komplexní pomoc obětem domácího násilí, včetně možnosti využít telefonické krizové  pomoci či utajovaných míst v azylovém domě. http://rosa-os.cz/

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí, a to prostřednictvím služeb krizové pomoci, odborného sociálního a právního poradenství, ubytování v azylovém domě. www.acorus.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA poskytuje široké spektrum sociálních služeb, z nichž část se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených domácím a sexuálním násilím, mohou tedy využít služeb intervenčního centra, azylového domu či odborného sociálního poradenství.  https://www.csspraha.cz/

PERSEFONA, z. s. dlouhodobě poskytuje komplexní podporu obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji, v rámci níž poskytuje obětem psychologickou, sociální a právní pomoc. http://www.persefona.cz

 

A další instituce a organizace.