Pomáhají s námi | proFem

Pomáhají s námi

V proFem dlouhodobě spolupracujeme s týmem expertů a expertek v oblasti právních a psychoterapeutických služeb, kteří a které za zvýhodněné sazby poskytují své služby našim potřebným klientům/klientkám:

Právní služby

Markéta Allnutt

Martina Houžvová

Luboš Kučírek

Tereza Žáková

David Oplatek

Martin Švehlík

Jiřina Voňková

 

Psychoterapie

Eva Dubovská

Naďa Gubová

Jana Hrazdilová

Petra Konečná

Barbara Kostelacová

Dana Pastuchová

Rita Kramerová

 

Jsme součástí národních i nadnárodních sítí organizací:

Women Against Violence (WAVE), evropská síť organizací, bojujících proti násilí na ženách a dětech v Evropě sdružuje více než 140 organizací ve 46 zemích Evropy. WAVE podporuje sběr a výměnu informací a know how mezi svými členy napříč Evropou.

European Women's Lobby (EWL) sdružuje organizace, které lobbují za ženská práva v evropském prostoru. 

Koalice NeNa (NeNa) sdružující organizace poskytující specializované služby pro ženy (a jejich děti) ohrožené násilím ve vztazích.

Česká ženská lobby (ČŽL) sdružuje organizace zabývající se problematikou práv žen působící na území České republiky.

 

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi:

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí, a to prostřednictvím služeb krizové pomoci, odborného sociálního a právního poradenství, ubytování v azylovém domě.

Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní podporu obětem a svědkům trestných činů. Zajišťuje bezplatnou non-stop linku pro oběti kriminality a domácího násilí (tel.č. 116 006).

Centrum sociálních služeb Praha poskytuje široké spektrum sociálních služeb, z nichž část se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených domácím a sexuálním násilím, mohou tedy využít služeb intervenčního centra, azylového domu či odborného sociálního poradenství.

Persefona, z. s. dlouhodobě poskytuje komplexní podporu obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji, v rámci níž poskytuje obětem psychologickou, sociální a právní pomoc.

ROSA – centrum pro ženy, z. s. zajišťuje odborné sociální poradenství a komplexní pomoc obětem domácího násilí, včetně možnosti využít telefonické krizové  pomoci či utajovaných míst v azylovém domě.