Pomáhají s námi | proFem

Pomáhají s námi

V ProFem dlouhodobě spolupracujeme s týmem expertů a expertek v oblasti právních a psychoterapeutických služeb, kteří a které za zvýhodněné sazby poskytují své služby našim potřebným klientům/klientkám. Tito experti jsou podrobněji představeni v sekci Kdo je kdo.

 

Jsme součástí národních i nadnárodních sítí organizací:

Women Against Violence (WAVE), evropská síť organizací, bojujících proti násilí na ženách a dětech v Evropě sdružuje více než 140 organizací ve 46 zemích Evropy. WAVE podporuje sběr a výměnu informací a know how mezi svými členy napříč Evropou.

European Women's Lobby (EWL) sdružuje organizace, které lobbují za ženská práva v evropském prostoru.

Česká ženská lobby (ČŽL) sdružuje organizace zabývající se problematikou práv žen působící na území České republiky.

 

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi:

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí, a to prostřednictvím služeb krizové pomoci, odborného sociálního a právního poradenství, ubytování v azylovém domě.

Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní podporu obětem a svědkům trestných činů. Zajišťuje bezplatnou non-stop linku pro oběti kriminality a domácího násilí (tel.č. 116 006).

Centrum sociálních služeb Praha poskytuje široké spektrum sociálních služeb, z nichž část se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených domácím a sexuálním násilím, mohou tedy využít služeb intervenčního centra, azylového domu či odborného sociálního poradenství.

Persefona, z. s. dlouhodobě poskytuje komplexní podporu obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v Jihomoravském kraji, v rámci níž poskytuje obětem psychologickou, sociální a právní pomoc.

ROSA – centrum pro ženy, z. s. zajišťuje odborné sociální poradenství a komplexní pomoc obětem domácího násilí, včetně možnosti využít telefonické krizové  pomoci či utajovaných míst v azylovém domě.