Podporují nás | proFem

DĚKUJEME všem našim podporovatelům.

Instituce a organizace, které nás v minulosti podpořily, jsou uvedeny ve výročních zprávách. 

Veřejné instituce:

Sociální služba odborné sociální poradenství v Praze (AdvoCats for Women) je poskytována za finanční podpory hlavního města Prahy.

 

 

Sociální služba intervenční centrum je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160)

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Naše sociální služba intervenční centrum v Benešově je finančně podporována z Grantového fondu města Benešov.

  

Sociální služba odborné sociální poradenství ve Středočeském kraji je poskytována za finanční podpory Středočeského kraje.

 

 

Projekt ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestných činů, v rámci něhož poskytujeme poradenství a realizujeme i další aktivity, byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Městská část Praha 4 podpořila ze svého rozpočtu poskytování sociální služby odborné sociální poradenství v Praze.

Projekt Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt posilující odolnost proFem Strengthening proFem’s Resilience through Mobilization of its Social Base byl podpořen z Open Society Initiative for Europe v rámci V4 COVID-19 crisis response fund

      Logo OSIFE

Studijní cesta a konference byla podpořena z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. 

 

Projekt Love and Respect - Preventing TDV II a projekt Ambassadors of Love and Respect byl realizován za finanční podpory programu Erasmus +

 

Projekt Break the Silence a projekt Break the Silence II byly realizovany za podpory Velvyslanectví USA v České republice.

 

Projekt Artemis - Podpora práva na ochranu žen prostřednictvím uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU a Evropského ochranného příkazu, a projekt VICO - právo obětí genderově podmíněného násilí na odškodnění, jsou realizován za podpory Evropské komise.

 

Projekt proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí je realizován za podpory Operačního programu Zaměstnanost.

 

Výzkum dopadů COVID-19 na oblast domácího násilí podpořilo Velvyslanectví Kanady v České republice.


Soukromé firmy:

AVON Cosmetics, s.r.o., v rámci projektu AVON proti domácímu násilí
a prostřednictvím Avon Foundation for Women (podpora služeb během a po pandemii COVID-19).

C & A Foundation, v rámci Inspiring World Campaign.

 

Tesco, v rámci kampaně Vy rozhodujete, my pomáháme.

 

IKEA, v rámci strategického partnerství.

Siemens, prostřednictvím podpory renovace a vybavení nové konzultační místnosti.

 

Alza, v rámci daru technického vybavení.

  

Monitora, v rámci bezplatného monitoringu médií během a po pandemii COVID-19.

Děkujeme také firmě BRIMO která se zabývá výrobou zahradních stanů, že se nás rozhodli podpořit a darovali nám kancelářský papír.


Neziskové organizace:

Heroclan, propojením s dobrovolníky.