Podporují nás

Děkujeme všem našim podporovatelům.

Veřejné instituce:

Sociální služba odborné sociální poradenství v Praze (AdvoCats for Women) je poskytována za finanční podpory hlavního města Prahy.

 

 

Sociální služba intervenční centrum je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

(reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774)

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Sociální služba odborné sociální poradenství ve Středočeském kraji je poskytována za finanční podpory Středočeského kra je.

 

Projekt ProFem - poskytování právního poradenství obětem trestných činů, v rámci něhož poskytujeme poradenství a realizujeme i další aktivity, byl podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.

Projekt Love and Respect - Preventing TDV II je realizován za finanční podpory programu Erasmus +

Projekt Break the Silence byl realizovaný za podpory Velvyslanectví USA v České republice.


Soukromé firmy:

AVON Cosmetics, s.r.o. v rámci projektu AVON proti domácímu násilí.

C & A Foundation