Novinky | proFem

Novinky

Oběti trestných činů často bez účinné pomoci

21.08.2020
Ačkoli od účinnosti zákona o obětech trestných činů uplynulo teprve sedm let, chystá se… | více...

Co vše se nám minulý rok podařilo? Najdete ve výroční zprávě 2019

20.07.2020
V uplynulém roce jsme se více, než kdy dříve, zaměřovali na problematiku sexuálního… | více...

Domácí násilí za COVID-19: Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen někdy)

30.06.2020
Dnes jsme v Akademickém konferenčním centru uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme… | více...

Sbíráme data o Evropském ochranném příkazu. Pomůžete nám?

12.06.2020
Ochrana a spravedlnost se týkají práv každého občana a občanky EU: pomozte nám zmapovat a… | více...

Jak mohou zaměstnavatelé a kolegové pomoci obětem domácího násilí?

24.05.2020
Zveme vás na online workshop na téma pomoci obětem domácího násilí ze strany kolegů,… | více...

Podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

05.05.2020
V novém mezinárodním projektu ARTEMIS se zaměřujeme na evropský ochranný příkaz;… | více...

Přečtěte si nové číslo zpravodaje Vaše právo

27.04.2020
Co vás v letos prvním vydání čeká? | více...

Domácí a sexuální násilí v době nouzového stavu

08.04.2020
Jaké konkrétní dopady s sebou přináší omezené fungování veřejných institucí: policie,… | více...