Novinky | proFem

Novinky

Podpora práva na ochranu prostřednictvím EPO

05.05.2020
V novém mezinárodním projektu ARTEMIS se zaměřujeme na evropský ochranný příkaz;… | více...

Přečtěte si nové číslo zpravodaje Vaše právo

27.04.2020
Co vás v letos prvním vydání čeká? | více...

Domácí a sexuální násilí v době nouzového stavu

08.04.2020
Jaké konkrétní dopady s sebou přináší omezené fungování veřejných institucí: policie,… | více...

Nejste na to sama - informace pro oběti sexuálního násilí

27.02.2020
Vydali jsme novou brožuru pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké. | více...

Trauma se mýdlem nesmyje

11.02.2020
Dne 11.2. jsme uspořádali tiskovou konferenci s veřejným promítáním osvětových a… | více...

Přednášeli jsme ve Voticích

30.12.2019
Dne 2. prosince 2019 proběhla na Městském úřadě ve Voticích přednáška pracovnic proFem… | více...

Sexuální násilí-mám povinnost to oznámit?

20.12.2019
Byli jsme požádáni o předložení vyjádření k otázce oznamovací povinnosti v souvislosti s… | více...

Přečtěte si čtvrté číslo našeho Zpravodaje

13.12.2019
Vydali jsme čtvrté, letos poslední, číslo Zpravodaje Vaše právo. Co se v něm dočtete? | více...