Novinky | proFem

Zveme vás na konferenci o sexuálním násilí

Eva Michálková

17.09.2019

Zveme vás na konferenci o sexuálním násilí

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci:

Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení

konanou dne 22. 10. 2019 od 9.00 do 17.00 hod. v prostorách Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, Praha 7, místnost č. 088, přízemí).

Program:

 • 8:00-9.00          káva, registrace

 

 • 9:00-9.10          úvodní slovo 
  Jennifer Bachus (zástupkyně velvyslance na Velvyslanectví USA v Praze)
  Jitka Poláková (proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.)

 

 • 9.10-10.10         Aktuální úskalí při odhalování a vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti páchané na dětech
  PhDr. Alexandra Machková, mjr. Mgr. Jan Machuta, mjr. Bc. Milan Ulrich, DiS.
  (Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
 • 10.10-10.40       diskuze

 

 • 10.40-10.55       coffee break

 

 • 10.55-11.25       Odolnost a traumatické dopady sexuálního násilí z pohledu soudního znalce
  PhDr. Štěpán Vymětal, PhD. (soudní znalec)                             
 • 11.25-11.45        Jak se skutečně žije se zákonem o obětech trestných činů
  Mgr. Veronika Ježková (proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.)                   
 • 11.45-12.05       Aktuální problémy při poskytování pomoci obětem sexuálního násilí 
  Mgr. Hana Wernerová  (Persefona)
 • 12.05-12.25       diskuze

 

 • 12.25-13.05       oběd

 

 • 13.05-14.00       Systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA
  Jennifer Landhuis (AEquitas, SPARC)                               
 • 14.00-14.40       Vliv sociální podpory na uzdravení a vyrovnání se se situací po sexuálním napadení – norská perspektiva
  Lisa Arntzen (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies)
 • 14.40-14.50       diskuze

 

 • 14.50-15.00       coffee break

 

 • 15.00-15.25       Mezery v systému sociálních služeb pro oběti sexuálního násílí v ČR
  PhDr. Dana Pokorná (proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.)
 • 15.25-15.55       Psychoterapie traumatu s tématem sexuálního násilí
  Mgr. Petr Odstrčil (ViaDuct)
 • 16.00-16.45       Transgenerační přenos traumatu
  doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. (Národní ústav duševního zdraví; University of New York in Prague)
 • 16.45-16.55       diskuze

 

 • 16.55-17.00        ukončení

 

Občerstvení zajištěno. Konference bude tlumočena z a do angličtiny.

 

Konference je finančně podpořena Velvyslanectvím USA v České republice a Fondem pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.