Zpravodaj Vaše právo

Barbora Frolíková

11.06.2018

Zpravodaj Vaše právo

Vychází čtvrté vydání zpravodaje Vaše právo.

V tomto čísle si můžete přečíst článek Michaely Večeřové o nečinnosti policie v oblasti domácího násilí, článek Květy Glaserové pojednávající o problematice předběžných opatření (nejen) ve věcech péče soudu o nezletilé, nebo kazuistiku, kterou připravil David Oplatek. Mimo jiné jsme také do zpravodaje nově zařadili rubriku „Kdo je kdo“, ve které budeme pravidelně představovat členky a členy našeho týmu.

Zpravodaj je ke stažení zde.