Novinky | proFem

Změna zákona pomůže obětem domácího a sexuálního násilí

Simona Šimíčková

03.06.2021

Změna zákona pomůže obětem domácího a sexuálního násilí

Velmi vítáme změnu zákona o obětech trestných činů, kterou v těchto dnech podepsal prezident ČR. Jak konkrétně obětem domácího a sexuálního násilí pomůže?

Novela přinese rozšíření definice zvlášť zranitelné oběti o oběti znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Tedy o oběti trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím.

Změna tak bude pro naše klientky a klienty, ale i další oběti těchto trestných činů velkým a podstatným přínosem. „Orgány činné v trestním řízení budou povinné přistupovat k nim citlivěji. Zákon například stanoví jejich povinnost vyhovět volbě pohlaví osoby, kterou má být oběť vyslechnuta nebo jejímu přání nesetkat se s pachatelem. Dostupnější se pro ně stane také právní pomoc poskytovaná zmocněncem bezplatně”, říká Veronika Ježková, vedoucí právních služeb naší organizace.

Oblasti práv obětí trestných činů se v proFem věnujeme dlouhodobě: jak zvyšováním informovanosti o jednotlivých právech, tak připomínkováním zákona o obětech trestných činů. V této souvislosti jsme v roce 2020 uspořádali tiskovou konferenci ve spolupráci s organizacemi Rozkoš bez Rizika a In Iustitia, kde jsme upozorňovali mimo jiné právě na nevhodnou definici zvlášť zranitelné oběti. Na začátku tohoto roku jsme pak vydali Veřejné prohlášení za lepší ochranu a pomoc obětem trestných činů.

Novelu zákona proto vítáme s radostí a důvěrou v to, že našim klientkám i ostatním obětem těchto závažných trestných činů usnadní průchod trestním řízením.