Novinky | proFem

Získali jsme Cenu DZS 2020

Eva Michálková

18.12.2020

Získali jsme Cenu DZS 2020

Náš projekt Ambassadors of Love and Respect získal Cenu Domu zahraniční spolupráce 2020.

V rámci projektu jsme zapojovali mladé dobrovolníky a dobrovolnice, kteří jakožto peer pracovníci propagovali zdravé vztahy a zvyšovali osvětu o partnerském násilí mladých, a to zejména prostřednictvím sociálních médií a workshopů.
Právě peer vzdělávání, tedy vzdělávání někým, kdo má podobnou zkušenost nebo pochází z podobného prostředí, bylo největším inovativním přínosem pro celý projekt. Projekt navíc využíval neformální metody, jako případové studie a simulace, které pomáhaly lépe pochopit problematiku tématu.
 
Projekt Ambassadors of Love and Respect se sestával ze dvou hlavních aktivit - školení v Gruzii v září 2018 a evaluačního setkání v České republice v červenci 2019. Záměrem školení v Gruzii byl zaškolení dobrovolníků v práci se sociálními médii, seznámení s tématem partnerského násilí mladistvých a zvýšení kompetencí a dovedností k moderování facebookových skupin. Čtyřdenní setkání v Praze, v prostorách Toulcova dvora, pak mělo za úkol zhodnotit tuto roční spolupráci, podívat se na to, co se dařilo a s jakými bariérami se peer pracovníci případně setkávali. Do projektu bylo zapojeno pět dalších partnerských organizací, a to z Evropy a Jižního Kavkazu: Sakhli – Advice Centre for Women (Gruzie), Society Without Violence (Arménie), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko).

 

Více o projektu, ale i dalších vítěžných projektech, čtěte v publikaci DZS - Ceny DZS: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání.

Připomínáme také jeden z výstupů projektu, manuál o zapojování peerů do prevenitvních aktivit - manuál je k dispozici v angličtině.

 

gallery