Novinky | Profem

Záznam konference: Specializované služby pro oběti sexuálního násilí

Eva Michálková

18.02.2022

Záznam konference: Specializované služby pro oběti sexuálního násilí

Podívejte se záznam konference věnované tématu specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí a inovacím prostřednictvím metody human-centered design.

Poslední roky se velmi intenzivně věnujeme zejména oblasti sexuálního násilí, a to z důvodu závažného nedostatku specializovaných služeb v České republice právě pro tyto oběti. Jak ukázal náš nedávný výzkum, s nějakou formou sexuálního násilí či obtěžování se přitom setká každá druhá žena a tedy i v tomto kontextu je nedostatek vhodných služeb alarmující.

Na konferenci jsme proto hovořili o tom, jak mohou specializované služby pro oběti sexuálního násilí vypadat a na jakých principech by měly stavět. Zahrnuli jsme také výstupy z inovací našich služeb, kterým jsme se poslední dva roky věnovali díky projektu z Operačního fondu Zaměstnanost. Přiblížili jsme jednak metodu tzv. human centered design, kterou jsme v procesu inovací využívali, a představili jsme také například inovativní pomůcku pro psychoterapii traumatu. V neposlední řadě jsme hovořili o vzniku prvního specializovaného Centra pro oběti sexuálního násilí v ČR, do kterého vyústila naše snaha o poskytnutí komplexní pomoci právě těmto obětem.

Celý záznam konference najdete na našem Youtube.

Témata a vystupující:

 • Využití Human Centered Design jako metody inovací v sociálních službách
  Igor Kytka (ČVUT UCEEB, designer metody HCD)

  Eva Michálková (proFem, projektová manažerka)

 • Sociální práce s oběťmi sexuálního násilí
  Naďa Gubová (proFem, vedoucí sociálních služeb)

 • Terapie s oběťmi sexuálního násilí

  Dana Pokorná (proFem, vedoucí terapeutických služeb)

 • Centrum pro oběti sexuálního násilí
  Jitka Poláková (proFem, ředitelka)

  Iva Peterková (proFem, projektová manažerka)