Novinky | proFem

XIX. setkání interdisciplinárního týmu Intervenčního centra

Pavlína Mádlová

02.05.2021

XIX. setkání interdisciplinárního týmu Intervenčního centra

20.4. 2021 jsme se setkali v rámci interdisciplinárního týmu Intervenčního centra proFem pro pobočky Benešov, Beroun a Příbram.

Potkali jsme se spolupracujícími organizacemi a institucemi, které stejně jako my pracují s tématem domácího násilí nebo se s ním v rámci své práce setkávají. Tématem online setkání bylo „Domácí násilí za doby pandemie“, kde jsme se zaměřili na fungování služeb v době pandemie covid-19 a zkušenosti účastníků s některými z vybraných témat, jako byla např. povinnost připravit dítě ke styku s druhým rodičem. Diskutovali jsme o tom, jak předávání dětí mezi rodiči ovlivnil např. zákaz cestování mezi okresy nebo karanténa jednoho z pečujících rodičů. Měli jsme možnost se na vše podívat také z právního hlediska a řekli si, co je tzv. šikanózní výklad práva, kdy není sledován cíl být s dítětem, ale to, využívat pandemie k šikanování druhého rodiče. V případech domácího násilí je tento výklad zneužíván právě k tomu, aby měl pachatel násilí další možnost, jak oběti ubližovat.

Pandemie bude mít na naše služby nějaký vliv pravděpodobně dál, a proto vnímáme jako důležité se o tom mezi odborníky v oblasti pomoci obětem domácího násilí vzájemně informovat a obracet se na sebe při práci s tématem domácího násilí.