Novinky | proFem

Vzdělávejte se s námi online

Eva Michálková

28.01.2021

Vzdělávejte se s námi online

Nabízíme online akreditované kurzy a semináře.

Akreditované kurzy splňují požadavky dalšího vzdělávání dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. V nejbližší době realizujeme tento akreditovaný kurz s právním zaměřením:

Práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

AKREDITOVANÝ KURZ

Co se na kurzu dozvíte:

  • jak minimalizovat sekundární viktimizaci obětí během trestního řízení

  • jak celý proces trestního řízení vypadá a jak postupují jednotlivé orgány

  • jak podat trestní oznámení a co je to postavení zvlášť zranitelné oběti

Termín: pátek 5. 3. 2021

Lektorka: Mgr. Kateřina Mužíková - advokátní koncipientka, která se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího násilí a sexuálního násilí

Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod., s hodinovou pauzou na oběd)

Cena: 1690 Kč/osoba

Místo konání: on-line prostřednictvím aplikace ZOOM

Přihlášení: Online formulář - přihláška na kurz

Více informací najdete v sekci Vzdělávání

 


Dále připravujeme seminář zdarma, k tématu Evropského ochranného příkazu a dalších trestních a civilních ochranných opatření pro oběti genderově podmíněného násilí. Tento seminář není akreditovaným kurzem a nesplňuje podmínku dalšího vzdělávání dle zákona o sociálních službách.

Trestní a civilní ochranná opatření – kam jsme se v praxi (ne)posunuli

SEMINÁŘ

Co se na semináři dozvíte:

  • jaká ochranná opatření nabízí obětem domácího a sexuálního násilí český právní řád

  • co je to nařízení Evropské komise 2011/99/EU a institut evropského ochranného příkazu, a k čemu slouží

  • výstupy z mezinárodní komparativní studie a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí v oblasti využívání nástrojů ochrany obětí genderově podmíněného násilí

Termín: úterý 16.2.2021

Lektorky: Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Simona Šimíčková, Mgr. Kateřina Mužíková

Délka semináře: 9.00-13.00

Cena: zdarma

Místo konání: on-line prostřednictvím aplikace ZOOM

Přihlášení: Online formulář - přihláška na seminář

Více informací najdete v článku zde.