Novinky | proFem

Vzdělávali jsme se s Jennifer Landhuis (USA)

Barbora Eichlerová

01.11.2019

Vzdělávali jsme se s Jennifer Landhuis (USA)

Dne 24. října 2019 jsme v Americkém centru realizovali workshop pod vedením odbornice z USA - Jennifer Landhuis, která tak navázala na svůj příspěvek z konference konané 22. října.

Jennifer Landhuis je ředitelkou SPARC (organizace zaměřující se na téma stalkingu), která je iniciativou organizace AEquitas - zaměřující se na téma domácího a sexuálního násilí. Má více než 22 let zkušeností v přímé práci s oběťmi domácího a sexuálního násilí a také jako lektorka v těchto tématech.

Díky workshopu jsme se dozvěděli, jak probíhá základní vyšetření obětí sexuálního násilí/znásilnění, které provádí „ victim advocate “ (victim advocate je někdo kdo klienta*ku provází, v českém kontextu se jeho role dá připodobnit sociální práci/terapii), jakou péči může sociální pracovník poskytnout v případě, že klientka ještě nemá terapii, jaké jsou relaxační techniky a techniky komunikace s traumatizovanou obětí a jak fungují svépomocné skupiny. Celý workshop zaštiťoval pojem trauma-informed services, které odkazuje službám a aktivitám poskytovaným odborníky a odbornicemi (sociální pracovnice, policie, zdravotníci,..), jež jsou znalí toho, jak trauma oběť ovlivňuje v prožívání, vnímání, reakcích apod. Tito odborníci si jsou vědomi, jaké reakce obětí na trauma jsou běžné a minimalizují tak vhodným přístupem riziko sekundární viktimizace.

Podrobnější článek o efektivních technikách v krizové intervenci a trauma-informed services naleznete v příštím čísle Zpravodaje.

gallery