Vydali jsme třetí číslo Zpravodaje

Eva Michálková

17.10.2019

Vydali jsme třetí číslo Zpravodaje

Na co se v říjnovém čísle můžete těšit?

Dana Pokorná se zde zabývá problematikou dětí, které bývají často jako svědci domácího násilí přehlíženi. Jaké jsou možné dopady domácího násilí na dítě, které v rodině, kde je přítomno násilí, vyrůstá?

Hlavním článkem tohoto vydání je shrnutí hlavních výsledků výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který mapuje dopady zákona o obětech trestných činů. Článek najdete na straně 4.

Veronika Ježková ve svém článku uvádí nález vydaný Ústavním soudem ČR, v němž byly vysloveny tři významné závěry týkající se rozhodování soudů ve věcech péče o nezletilé. Závěry se týkají  úpravy výchovy a výživy nezletilých, střídavé péče a náhrady cestovních výdajů rodiče, jemuž nebylo dítě svěřeno do péče.

Tyto a další články naleznete ve Zpravodaji - zdarma ke stažení zde. Přejeme inspirativní čtení!