Novinky | proFem

V dvouletém Erasmus + projektu jsme zvyšovali informovanost o partnerském násilí mladých

Eva Michálková

09.10.2019

V dvouletém Erasmus + projektu jsme zvyšovali informovanost o partnerském násilí mladých

V mezinárodním projektu Love and Respect jsme se zaměřili na téma partnerské násilí mezi mladými lidmi (ve věku 16-26 let). Usilovali jsme o zvýšení povědomí o násilí mezi mládeží, zvyšování kompetencí pracovníků pro práci s tímto tématem a potažmo snížení výskytu tohoto fenoménu.

Na téma partnerského násilí mezi mladými lidmi se zaměřujeme, protože většina dospělých si stále myslí, že násilí mezi mládeží je neexistujícím problémem, ačkoliv náš výzkum ukazuje, že se každý třetí mladý Čech nebo Češka s některou formou násilí ve svém partnerském vztahu setkal/a.

Dvouletý projekt byl realizován s šesti dalšími partnery (organizacemi v Gruzii, Arménii, Chorvatsku, Itálii, Španělsku a Rakousku) a byl financován programem Erasmus +. V rámci projektu byly realizovány čtyři zásadní výstupy: (1) kvantitativní výzkum, (2) sociální média a (3) webová platforma, (4) online kvízy.

Díky projektu se můžete dozvědět více o tom, co je to násilí mezi mladými lidmi a jak často se česká mládež s násilím ve vztahu setkává (a to na sdílené webové platformě).

Můžete si udělat jeden z našich kvízů a například ověřit, zda jste ve zdravém nebo nezdravém vztahu.

Na našem instagramu jsme zveřejňovali příspěvky o vztazích, lásce, komunikaci a násilí tak, abychom zvýšili informovanost o tématu. Do projektu byli zapojeni jak odborní pracovníci a pracovnice proFem a dalších partnerských organizací, tak samotní mladí lidé jako dobrovolníci a dobrovolnice.

Zajímá vás téma více? Chcete si přečíst další články o násilí mezi mladými lidmi nebo se podívat na informace z partnerských zemí? Jste preventisté, učitelé nebo další pracovníci s mládeží a hledáte informace a materiály k tomu jak toto téma otevřít, jak o něm s mládeží diskutovat a jak téma začlenit do výuky? Všechny tyto informace naleznete na společném webu.

Projekt Love & Respect (2017-2-CZ01-KA205-035734) probíhal od roku 2017 do 2019 a je financován díky programu Evropské unie Erasmus+. 

gallery