Novinky | proFem

Trauma se mýdlem nesmyje

Eva Michálková

11.02.2020

Trauma se mýdlem nesmyje

Dne 11.2. jsme uspořádali tiskovou konferenci s veřejným promítáním osvětových a informačních videí k problematice práv obětí trestných činů a sexuálního násilí.

V seriálu pěti videí s názvem Práva obětí trestných činů se zaměřujeme na zvyšování informovanosti o existenci specifických práv a nároků tehdy, pokud se stanete obětí trestného činu nebo jste svědkem takového činu. Jako oběť máte například nárok na finanční odškodnění, na bezplatnou pomoc specializovaných neziskových organizací nebo na ochranu soukromí. Jako svědek pak máte například nárok na svědečné.

Druhá část tiskové konference a promítání se věnovala tématu sexuálního násilí, specificky pak tomu, jak různě mohou oběti sexuálního násilí toto trauma prožívat a reagovat na něj a jak důležité je, aby okolí s obětí jednalo citlivě a s pochopením.

Ať už je to mlčení, křik, smích nebo i nadávky, jedná se o normální reakce na nenormální situaci, kterou sexuální násilí je. Klíčovým předpokladem pro návrat obětí sexuálního násilí do běžného života jsou právě vhodné reakce okolí na jejich individuální projevy a citlivá komunikace od prvního momentu, kdy se oběť se svou zkušeností svěří. I na vaší reakci záleží.

Video s názvem Trauma se mýdlem nesmyje pro nás zpracovalo studio Eallin, které se projektu věnovalo z velké části pro bono. Tímto studiu Eallin děkujeme!

 

Celou tiskovou zprávu čtěte zde.


Výtvarník a režisér: Denizcan Yuzgul

Scénář: Janek Růžička

Producent: Lukáš Skalník a Adam Filus

Režisér: Denizcan Youzgul

Animace: Lukáš Glaser a Radek Dočekal

Hrají: Barbora Poláková, Jiří Zeman, Kateřina Pechová a Marta Kloučková

Hudba a zvuk: Bang studio Prague

Vyrobilo: studio Eallin


gallery