Novinky | Profem

Terapeutické služby v novém

Eva Michálková

08.02.2022

Terapeutické služby v novém

Vedle právních a sociálních služeb u nás vznikl zbrusu nový interní tým poskytující psychoterapeutickou podporu. Pojďte se s námi blíže podívat, kdo tento tým tvoří a pomáhá tak zlepšovat životy žen, které zažívají sexuální a domácí násilí.

Psychoterapeutické poradenství je zásadní pro práci s traumatem a zlepšení psychického stavu i snížení dlouhodobých dopadů prožívaného domácího nebo sexuálního násilí. Máme proto velkou radost, že se nám letos podařilo terapeutické služby v proFem zásadně proměnit: historicky poprvé tak v interním týmu proFem můžeme přivítat tři nové psychoterapeutky:

 

Markéta Pekárková: psychoterapeutka

Někdy se může zdát, že na světě násilí převládá. Každá spolupráce s kolegy mi připomíná, že tomu tak není,” říká Markéta, která vystudovala jednooborovou psychologii a komplexní vzdělávací program v psychoterapii se zaměřením na léčbu a prevenci traumatu. Dříve působila také jako psycholožka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v rané péči. Aktuálně se zabývá principy dialektické behaviorální terapie, která zahrnuje trénování dovedností seberegulace pomáhající zvládnutí krizových stavů a dovedností posilování vlastních zdrojů pomocí přístupu mindfullness. A proč jí dává smysl pracovat právě v proFem? “Poskytování psychoterapeutické služby v proFem pro mě představuje přirozenou cestu mým profesním směřováním. Červenou nití mé profese je pro mne účast na pomoci lidem, kteří se vypořádávají s velmi těžkými životními zkušenostmi. Jsem vděčná, když mohu být svědkem a pomocníkem úzdravného procesu.”

 

Adéla Bartušková: psychoterapeutka

Nabídka spolupráce s organizací proFem pro mne byla skvělou příležitostí, jak se podílet na podpoře a pomoci lidem, kteří ve svém životě bojují s velmi těžkými životními zkušenostmi, a kterým se velmi často dostatečné odborné pomoci nedostane”, popisuje Adéla, další z interních psychoterapeutek. Má za sebou studium oboru Sociální práce a sociální politiky na UHK a Veřejné a sociální politiky na UK v Praze. Mezi lety 2013 až 2018 absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii, jež je terapií dynamickou a hlubinnou. Právě z tohoto přístupu vychází v práci s klienty. Je kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii. Ve svém volném čase nejraději čte, běhá po horách a jí zmrzlinu.

 

Barbora Krčmářová: psychoterapeutka

Práce v proFem je pro mě skvělá příležitost, jak dostat podporu ke klientkám, které psychosociálním systémem často propadají”, popisuje svoji motivaci Barbora, která je psychoterapeutka a krizová interventka. Vystudovala psychologii s klinickou specializací na FF UK, absolvovala systematický výcvik v Gestalt terapii při IVGT, výcvik krizové intervence a spoustu dalších seminářů. Přes 12 let pracovala v oblasti krizové intervence pod Sdružením Linka bezpečí nebo v poradně Vigvam, kde se věnovala klientům po těžkých ztrátách. Dlouhodobě vede vlastní terapeutickou praxi a je mapující terapeutkou Sociální kliniky. Vedle psychoterapie se zaměřuje na vzdělávání ve firemním i neziskovém sektoru (AC/DC, trénink, koučování, design a facilitace workshopů). Energii čerpá v horách, španělsky mluvících zemích, na lodi a v improvizačním divadle. 

 

Dana Pokorná: vedoucí terapeutických služeb

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce a sociální politika. Od roku 2005 pracovala v o.s. Rosa, kde se specializovala na odborné psychosociální poradenství obětem domácího násilí a v roce 2008 nastoupila do o.p.s. Živá paměť, kde vedla Poradnu pro oběti nacismu. Absolvovala odborný výcvik v základní krizové intervenci a 5letý psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci s traumatem. Od roku 2012 provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Je spoluautorkou publikací Partnerské násilí a Nejste na to sama: informace pro oběti sexuálního násilí. Do proFem nastoupila v květnu 2018. Kromě vedení terapeutických služeb v proFem také spoluvede skupiny pro ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospělosti, a dále působí ve své soukromé psychoterapeutické praxi.