Novinky | proFem

Stal/a jste se obětí trestného činu? Znejte svá práva

Eva Michálková

13.01.2021

Stal/a jste se obětí trestného činu? Znejte svá práva

Obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás. Zároveň může být v takové situaci složité vyznat se ve svých právech.

Sledujte proto náš pětidílný seriál videí, který jednoduše objasňuje, jaká práva jako oběť trestného činu máte, co vás během trestního řízení čeká, nebo jaký máte nárok na finanční kompenzaci.

Podrobnější informace ke každému z témat najdete v sekci Práva obětí trestných činů. Tématu pomoci obětem trestných činů se věnujeme již dlouhodobě. Aktuálně pracujeme na tom, aby zákon zajistil skutečnou pomoc a ochranu těmto obětem, zejména těm nejzranitelnějším. Podpořte nás a přidejte se k našemu veřejnému prohlášení.

 

Pokud se stanete obětí domácího násilí, sexuálního násilí či jiného trestného činu, může pro Vás být vyhledání odborné pomoci stresující, i přesto je však důležité pomoc vyhledat. Na nastávající složitou situaci tak nemusíte zůstat sami.

Můžete využít možnosti pomoci:

  • zdravotní
  • právní
  • psychosociální

 

Jako oběť trestného činu můžete žádat o dva typy finanční kompenzace:

  • peněžitá pomoc státu
  • odškodnění pachatelem

  

Zjistěte, jak podat trestní oznámení a jak následný proces trestního řízení probíhá. Ten rozdělujeme do dvou fází: přípravné řízení a řízení před soudem. V průběhu celého trestního řízení také máte práva definovaná zákonem - informujte se! 

 

Víte, jaká máte práva ale i povinnosti, pokud svědčíte v rámci trestního řízení? Svědek může být v trestním řízení v případech domácího a sexuálního násilí klíčový, protože tyto oběti často nemají dostatek důkazů. Informujte se:

 

Domácí nebo sexuální násilí může být přítomno i ve vašem blízkém okolí. Třeba právě u vašich sousedů, známých či dokonce ve vaší rodině. Jak poznat, že je někdo z blízkých obětí takového násilí? A jak jim pomoci?