Novinky | Profem

Spolupracujeme se Středočeským a Jihomoravským krajem

Katarína Ryšavá

06.12.2022

Spolupracujeme se Středočeským a Jihomoravským krajem

V minulých týdnech jsme v rámci Koalice NeNa společně se Středočeským a Jihomoravským krajem a společností IKEA podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci k přijetí Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Je to další z kroků směřujících ke zlepšení přístupu obětí domácího násilí a násilí na ženách k odborné, kvalitní a efektivní pomoci.

Dne 21. 11. 2022 Memorandum jako první podepsala Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková spolu s ředitelem krajského úřadu Janem Louškou. Jen o pár dnů později, 29. 11. 2022, Memorandum podepsal i Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. K signatářům se zde přidala i brněnská nezisková organizace Magdalenium.

Podpisem se oba kraje mimo jiné zavázaly k vytvoření plánu postupné implementace standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.

Jsme rádi, že se kraje o téma domácího a sexualizovaného násilí zajímají a chtějí se aktivně podílet na zlepšování podmínek pro oběti. Věříme, že se tímto otevírá důležitá spolupráce, která přinese hmatatelné výsledky.

Na podepsání Memoranda má velkou zásluhu společnost IKEA, které patří velké díky za to, že pomohla aktivitu koordinovat. Jako členská organizace Koalice NeNa spolupracujeme dlouhodobě s  IKEA na projektu Za bezpečný domov.

Co konkrétně podepsání Memoranda znamená?

  • Středočeský a Jihomoravský kraj se podepsáním zavazují dlouhodobě spolupracovat na zlepšení situace v oblasti pomoci obětem domácího násilí a násilí na ženách.
  • Podepsáním se také zavazují usilovat o systematické zvyšování povědomí o této problematice a snižování jeho přijatelnosti ve společnosti.
  • Jedním z kroků pak je vytvoření plánu postupné implementace Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.

Co jsou to Standardy kvality specializovaných služeb a jak obětem násilí pomohou?

  • Standardy určují minimální podmínky pro poskytování sociálních služeb, které se zaměřují na cílovou skupinu obětí domácího násilí a násilí na ženách.
  • Cílem našich snah a motivací pro vytvoření Standardů je to, aby všechny oběti násilí získaly kvalitní, citlivou a efektivní pomoc odpovídající jejich potřebám a jejich konkrétní situaci. A to bez ohledu na to, kterou organizaci (pracující s tímto tématem) kontaktují.
  • Naším cílem je také to, aby kvalita poskytovaných služeb obětem v Česku odpovídala i mezinárodním standardům. Proto se osvědčenými mezinárodními postupy a doporučeními Standardy inspirují.
  • Na přípravě a formulaci Standardů pracovaly zástupkyně členských organizací Koalice NeNa dlouhodobě, a to v rámci pracovní skupiny při Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
  • Standardy byly schváleny Radou vlády pro rovnost žen a mužů, dne 28.6.2021. Rada též doporučila Vládě, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů.

gallery

Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

 

gallery

Foto: Jihomoravský kraj