Novinky | proFem

Společně boříme bariéry v pomoci obětem partnerského násilí. S odvahou.

Eva Michálková

03.05.2021

Společně boříme bariéry v pomoci obětem partnerského násilí. S odvahou.

Dne 27.4.2021 jsme realizovali první kulatý stůl v rámci projektu Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí.

Jak pomoci obětem partnerského násilí, které čelí vícečetnému znevýhodnění? Jak s tématy domácího a partnerského násilí pracovat v organizaci, která se na ně primárně nezaměřuje? Na jaké obtíže a bariéry oběti partnerského násilí naráží? Nad těmito otázkami jsme společně s dalšími 13 neziskovými organizacemi diskutovali v rámci online kulatého stolu.

Velmi děkujeme všem zúčastněným za podnětnou diskuzi a zájem o to, abychom společně obětem násilí usnadnili přístup k účinné pomoci. Zejména pak děkujeme organizacím, které sdílely konkrétní zkušenosti v podobě kazuistik: Tichý svět, o.p.s., Armáda spásy, z.s., Jako doma, o.p.s., KARO e.V. a Občanská poradna - Cesta integrace, o.p.s.

Diskutovaná témata budeme dále společně zpracovávat do doporučení a případných dalších kroků tak, abychom přispěli k odstranění bariér v pomoci obětem partnerského násilí. K tomu nám pomůže také kvalitativní výzkum, který realizujeme ve spolupráci s Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která na kulatém stole představila některé z výstupů z první části výzkumu.

Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí, podpořeného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR.