Soudní znalci - současná legislativa a praxe

Veronika Ježková

13.12.2018

Soudní znalci - současná legislativa a praxe

Dne 7. 12. 2018 jsme uspořádali konferenci k tématu „Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v kontextu domácího násilí“.

V rámci akce jsme našim účastníkům poskytli náhled na znaleckou činnost nejen očima znalců samotných, ale též advokátů, psychologů, soudců, policie či veřejné ochránkyně práv.

Konferenci zahájila Veronika Ježková exkursí do legislativní oblasti upravující znaleckou činnost a přiblížila zásadní změny, které se očekávají v souvislosti s projednávaným návrhem zákona o znalcích, jenž je aktuálně v rámci legislativního procesu ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně ČR.

Znalecká činnost pod drobnohledem ombudsmanky bylo téma vedoucí odboru justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv Petry Janouškové a její kolegyně Pavlíny Lukašíkové. Poukázaly zejména na nejčastější důvody stížností podaných v této oblasti Kanceláři veřejné ochránkyni práv i na vhodné postupy některých soudů při přezkumu znalecké činnosti.

Praktické problémy znalecké činnosti v současnosti představili kliničtí psychologové Štěpán Vymětal a Jana Procházková, kteří se zabývali především zátěžovými aspekty znalcování, ale též vlastním směřováním znalecké činnosti pod vlivem negativních tlaků vyvíjených na znalce.

Pohled soudce a advokáta vnesli do programu soudkyně Kateřina Čuhelová, jejíž příspěvek přinesl konkrétní odpovědi na nejčastější dotazy znalců při výkonu jejich činnosti, kdy jsou v případu ustanoveni soudem, a advokát Daniel Bartoň. Ten poukázal především na problematiku nekvalitních znaleckých posudků, které jsou realizovány na základě požadavků účastníků řízení.

Na příkladech z praxe Jany Peršínové, zástupkyně Policie ČR, byla demonstrována nejen důležitost zachování kvality znaleckých posudků, ale též nezbytnost zacházet se znaleckým posudkem nikoli jako se stěžejním důkazem příslušného řízení, ale hodnotiti jej v kontextu dalších důkazů podle zásad volného hodnocení důkazů. Současně byla zdůrazněna i nezbytnost vhodně zvolených otázek pokládaných znalci.

Ředitelka centra Locika, Petra Wünschová, nastínila některé otázky a dilemata související se znaleckou činností, s nimiž se setkává při práci s dětmi ohroženými domácím násilím.

V rámci konference bylo řešeno i postavení znalců v nové úpravě přestupkového práva, kdy k této otázce přednesl příspěvek Jan Potměšil z Ministerstva vnitra ČR.