Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v kontextu domácího násilí

Kateřina Mužíková

28.01.2019

Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v kontextu domácího násilí

Znalecká činnost se pomalu ale jistě stala podstatnou součástí mnohých trestních i civilních řízení. I přes tuto významnou skutečnost jsou však její výkon, práva a povinnosti znalců a podmínky jejich jmenování dosud upraveny jedním z nejstarších zákonů, jehož účinnost sahá do doby hluboké totality, roku 1967

Dne 7. 12. 2018 jsme ve spolupráci s Úřadem vlády ČR pořádali konferenci na téma „Současné otázky praxe a legislativy znalecké činnosti nejen v kontextu domácího násilí“. Na této konferenci jsme se spolu s odborníky z řad soudců, advokátů, policie, ale i z řad samotných znalců zamysleli nad problematickými okruhy, které se v souladu se znaleckými posudky objevují.

Veronika Ježková ve svém příspěvku hodnotila, zda je v současné době Poslaneckou sněmovnou projednávaný návrh zákona o znalcích skutečně blýskáním na lepší časy pro znalce.

Kancelář Veřejného ochránce práv pak představila možnost působnosti ombudsmanky na poli znalecké činnosti. Svůj příspěvek obohatili konkrétními případy, kdy ombudsman například upozornil předsedu krajského soudu, že jeho postup při pozastavení jmenování znalkyně nemá oporu v zákoně.

Štěpán Vymětal se zaměřil na negativní aspekty znalecké činnosti z pohledu znalce. Ve svém příspěvku seznámil ostatní účastníky se zátěžemi, které jsou s výkonem znalecké činnosti spjaty – patří mezi ně i dehonestace znalce při výslechu.

Z opačného pohledu, tedy advokáta zastupujícího jednu stranu, se na problematiku podíval Daniel Bartoň, který se při své praxi setkává u znaleckých posudků nepochopení položené otázky či nesrozumitelnost odpovědi.

S procesem ustanovení znalce účastníky konference seznámila soudkyně Kateřina Čuhelová, která se zaměřila na jednotlivé body i s obtížemi, se kterými se setkává.

Praktické příklady pozitivních i negativních zkušeností policie se znaleckými posudky přednesla Jana Peršínová.

Jan Potměšil se ve svém příspěvku podrobně věnoval posuzování domácího násilí na poli přestupkového práva. Je zajímavé, že v těchto případech se znalecké posudky na věrohodnost poškozené či osobnost pachatele nevyskytují zejména z finančních důvodů.

Na závěr se představila Jana Procházková, která shrnula posuny ve znaleckém zkoumání ze všech stran.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o výše zmíněných tématech, můžete si jejich celé znění přečíst v níže přiloženém Sborníku příspěvků z konference.

Sborník

Současné otázky znalecké činnosti