Novinky | proFem

Sexuální násilí a právo

Ester Poláčková

Sexuální násilí a právo

Název kurzu: Sexuální násilí a právo

Obsah: Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí, které začínají u základu, kterým je vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, přes seznámení účastníků kurzu s procesními postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí, po přiblížení oblasti právní pomoci obětem trestných činů. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí a podpoře odstranění těchto negativ ve společnosti.

Lektorka: Mgr. Veronika Ježková - od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Od července 2015 spolupracuje s proFem, o.p.s., kde vede právního tým AdvoCats for Women pomáhající obětem sexuálního a domácího násilí. Působí také jako ředitelka organizace Pro bono aliance zasazující se o společensky odpovědný výkon právních profesí.

Termín:

Cena: 1590 Kč

Misto konání: V Luhu 6, Praha 4

Přihlášení: