Sexuální násilí a právo

Ester Poláčková

02.03.2018

Sexuální násilí a právo

Misto konání: Praha
Maximální počet účastníku:12
Lektorka: Mgr. Veronika Ježková

Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí, které začínají u základu, kterým je vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, přes seznámení účastníků kurzu s procesními postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí, po přiblížení oblasti právní pomoci obětem trestných činů. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí a podpoře odstranění těchto negativ ve společnosti.