Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí

Barbora Frolíková

11.05.2017

Setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí

Dne 11. května proFem ve spolupráci s Informačním centrem OSN uspořádal setkání Interdisciplinárního týmu pro oběti domácího násilí. Setkání se uskutečnilo v budově Informačního centra OSN a účast byla skutečně hojná!

 Když jsme toto setkání připravovali, vůbec jsme nepředpokládali, že účast bude tak velká. Interdisciplinárního setkání se nakonec zúčastnilo téměř 40 profesionálů,  kteří v rámci své práce běžně přicházejí do styku s obětmi sexuálního násilí, což nás opravdu nesmírně těší.  Především díky ochotě pracovníků Informačního centra OSN, kde se setkání uskutečnilo, jsme dokázali i tak velký počet účastníků vměstnat do ne příliš velké knihovny a hosté tak mohli pohodlně diskutovat o probírané problematice.

Vedoucí právnička proFem Veronika Ježková na setkání představila nejen novelu zákona o obětech trestných činů, ale především její praktický dopad v problematice sexuálního násilí. Spolupracující advokát David Oplatek pak účastníkům přiblížil některé praktické případy v oblasti odškodňování zvlášť zranitelných obětí. V závěru setkání se slova ujala Mgr. Hana Fidesová Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. LF UK  a společně se svým kolegou Mgr. Adamem Kulhánkem hostům představila projekt s názvem "StopSV," jehož hlavním cílem je prevence sexuálního násilí, ke kterému dochází v rámci noční zábavy.

Po skončení interdisciplinárního setkání následovala schůzka Pracovní skupiny pro sexuální násilí při Výboru pro prevenci domácího násilí na ženách. Členové pracovní skupiny řešili především otázku,  jak rozšířit všeobecné povědomí o problematice sexuálního násilí nejen mezi studenty, ale talké mezi odborníky, kteří s obětmi sexuálního násilí přicházejí pravidelně do kontaktu.

Tímto bychom chtěli poděkovat především pracovníkům Informačního centra OSN za jejich ochotu a pomoc při přípravě setkání a dále samozřejmě i všem zúčastněným!

Interdisciplinární setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Poradenské centrum pro ženy - oběti sexuálního násilí“ financovaného Nadačním fondem Slovak-Czech Women's Fund a Philip Morris