Novinky | proFem

Seriál informačních videí o právech obětí trestných činů

Eva Michálková

25.11.2019

Seriál informačních videí o právech obětí trestných činů

Víte jaká máte práva jako oběť trestného činu? Sledujte naše nová informační videa.

Obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás.

Zároveň může být v takové situaci složité vyznat se ve svých právech.

Proto k dnešnímu Mezinárodnímu dni za odstranění násilí páchaného na ženách představujeme první ze série pěti videí informující o nejen právech obětí trestných činů a možnostech pomoci.

 

Video najdete také na naší Facebookové stránce, odkud ho můžete sdílet. Více informací k tématu pomoci a podpory obětem trestných činů najdete také v sekci Co děláme - Práva obětí trestných činů.

První video informuje o možnostech pomoci a podpory pro oběti trestných činů. Další videa, která budeme postupně zveřejňovat pak budou zaměřená na průběh trestního řízení, možnosti finančního odškodnění, práva a povinnosti svědka, nebo jak postupovat pokud má někdo podezření na páchání trestného činu ve svém okolí.

Věříme, že videa budou pro vás užitečná!