Novinky | proFem

Seminář: Evropský ochranný příkaz - účinný nástroj ochrany práv obětí?

Eva Michálková

23.06.2021

Seminář: Evropský ochranný příkaz - účinný nástroj ochrany práv obětí?

Pojďte se dále vzdělávat! Zveme vás na online seminář zaměřený na ochranná opatření v evropském kontextu, specificky pak na evropský ochranný příkaz.

Seminář volně navazuje na předchozí školení s názvem Trestní a civilní ochranná opatření, který jsme realizovali v únoru, a kterého se účastnilo téměř 100 odbornic a odborníků zaměřujících se na pomoc obětem násilí. Účast na něm však není nutnou predispozicí pro tento seminář.
 
Co se na semináři dozvíte?
  •  jaká je aktuální praxe v oblasti ochranných opatření v evropském kontextu,
  • co je to institut evropského ochranného příkazu a jak je v praxi (ne)využíván,
  • jaké jsou výsledky analýzy realizované v roce 2020, která se na toto téma zaměřila a komparuje výsledky z několika evropských zemí (České republiky, Chorvatska, Itálie, Řecka a Kypru).
 
V rámci semináře budete mít příležitost diskutovat s kolegy ze zahraničních organizací příklady dobré praxe z jejich zemí a inspirovat se tak pro další aktivity v této oblasti.
 
Seminář se skuteční 13. 7. 2021, v předpokládaném čase 9 - 15 hod, v online formě. Seminář bude probíhat v anglickém jazyce (bez tlumočení) a je určen pracovnicím a pracovníkům neziskových organizací. Účast na semináři je zdarma.
 
V případě zájmu se přihlašujte do 30.6.2021 prostřednictvím tohoto formuláře. Vzhledem k omezené kapacitě semináře doporučujeme se registrovat v co nejbližším časovém horizontu. 
 
Seminář je realizován v rámci projektu ARTEMIS: Promoting the right of protection of women through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection Order (878592 — ARTEMIS — JUST-AG-2019/JUST-JACC-AG-2019), který je podpořen Evropskou komisí.