Novinky | Profem

Schválili jsme si Etický kodex

09.01.2023

Schválili jsme si Etický kodex

Záleží nám na tom, aby všichni naši zaměstnanci i externí spolupracovníci při práci (nejen) s klienty dodržovali jednotné zásady chování a jednání. Proto jsme si většinovým počtem hlasů všech zaměstnankyň proFem 28.11.2022 schválili Etický kodex.

Jeho dodržování se vyžaduje od všech pracovnic i dobrovolnic, a je tedy přílohou jak pracovní, tak dobrovolnické smlouvy.

Kodex vychází z principů lidských práv a základních svobod, zejména lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti, a principu nezávislosti organizace. Tyto principy jsou pro nás klíčové při práci s klientkami a klienty našich služeb, při kontaktu s kolegy a kolegyněmi i při budování organizace jako celku.

Celý Etický kodex si můžete přečíst zde. Etický kodex je průběžně revidován a doplňován.

Porušení Kodexu je možné nahlásit přes tento formulář.