Novinky | Profem

Sborník z konference Prolomit mlčení

Eva Michálková

09.12.2019

Sborník z konference Prolomit mlčení

Představujeme sborník příspěvků, jež zazněly na konferenci Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení, která se konala dne 22. října 2019 v Praze.

Konferenci jsme uspořádali za podpory Ministerstva Vnitra, Velvyslanectví USA v Praze a Fondů EHP a Norska. Cílem konference bylo obsáhnout téma sexuálního násilí z široké mezioborové i mezinárodní perspektivy, s důrazem na zkušenosti z přímé práce s oběťmi sexuálního násilí.

První blok příspěvků se věnoval aktuálním úskalím odhalování a vyšetřování sexuálně motivované trestné činnosti zejména na dětech, příspěvky druhého bloku konference se zaměřovaly na oblast právní pomoci obětem a na soudně znalecké posudky. Ve třetím bloku zazněly dva příspěvky zahraničních vystupujících, konkrétně Lisy Arntzen z norského centra pro výzkum násilí a traumatického stresu, a Jennifer Landhuis, ředitelky americké organizace SPARC, zaměřující se na téma stalkingu. Obě zahraniční řečnice hovořily o systému pomoci obětem sexuálního násilí ve svých zemích a efektivních nástrojích přímé péče. Závěrečný, čtvrtý blok konference byl zaměřen na oblast sociálních služeb a psychoterapie pro oběti sexuálního násilí. Na závěr sborníku naleznete doporučení, která jsme na základě příspěvků konference formulovali a předali je relevantním institucím.

Doufáme, že sborník bude užitečný nejen účastníkům samotným, ale také dalším odborníkům a odbornicím, případně široké veřejnosti.

Sborník si můžete stáhnout ZDE

Níže pak naleznete prezentace jednotlivých účastníků a účastnic konference:


 1. mjr. Bc. Milan Ulrich Dis. - Odlišnosti vyšetřování a  dokazování mravnostní  trestné činnosti  páchané  na  dětech
 2. mjr. Mgr. Jan Machuta - Falešná, účelová obvinění
 3. PhDr. Alexandra Machková - Aktuální úskalí sexuálně motivované trestné činnosti
 4. PhDr. Štěpán Vymětal, PhD. - Sexuální násilí z pohledu soudního znalce – odolnost a traumatické dopady
 5. Mgr. Veronika Ježková - Jak se skutečně žije se zákonem o obětech trestných činů
 6. Mgr. Hana Wernerová - Aktuální problémy při poskytování pomoci obětem sexuálního násilí
 7. Jennifer Landhuis - Systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA
 8. Lisa Arntzen - Vliv sociální podpory na uzdravení a vyrovnání se se situací po sexuálním napadení – norská perspektiva
 9. PhDr. Dana Pokorná - Mezery v systému sociálních služeb pro oběti sexuálního násilí v ČR
 10. Mgr. Petr Odstrčil - Psychoterapie traumatu s tématem sexuálního násilí
 11. doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.- Transgenerační přenos traumatu