Novinky | proFem

S nějakou formou sexuálního násilí/obtěžování se setkala každá druhá žena

Eva Michálková

12.10.2021

S nějakou formou sexuálního násilí/obtěžování se setkala každá druhá žena

Každá druhá žena (starší 18 let) zažila během svého života nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování. Téměř každá desátá žena (starší 18 let) byla během svého života znásilněna (9,2 %). To je v přepočtu asi 409 tisíc žen. Ukazuje to nový reprezentativní výzkum realizovaný výzkumnou agenturou MindBridge Consulting, a.s. pro organizaci proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

 

Metodologie

Sběr kvantitativních dat probíhal v průběhu srpna 2021 metodou CAWI (dotazováním přes webové rozhraní) s velikostí vzorku 1 000 respondentů a respondentek (reprezentativní výběr obyvatel ČR nad 18 let). Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, s jakými typy sexuálního obtěžování a/nebo násilí mají ženy a muži v Česku zkušenost a jak tyto situace řeší. Mezi sexuální násilí a obtěžování bylo v rámci výzkumu zařazeno znásilnění, osahávání, verbální sexuální obtěžování, nucení k nepříjemným sexuálním praktikám, obdržení nevyžádaných fotografií či videa se sexualizovaným obsahem a další. 

 

Hlavní výsledky výzkumu

  • Alespoň jednu z forem sexuálního násilí a/nebo obtěžování, na které jsme se ve výzkumu dotazovali, zažilo 54 % dotazovaných žen.
  • Každá třetí žena přitom zažila během svého života více než jednu formu sexuálního násilí nebo obtěžování.
  • Téměř každá desátá žena byla během svého života znásilněna (9,2 %). To je v přepočtu asi 409 172 žen.1
  • Verbální sexuální obtěžování a osahávání, hlazení, doteky proti vůli oběti jsou nejrozšířenější formy sexuálního obtěžování/násilí. První zažilo 33 % žen, druhé 31 % žen.
  • Zkušenost s obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným obsahem má 17% žen, zkušenost s nevyžádaným líbáním nebo líbáním proti své vůli má pak 12 % žen.
  • Muži se nejčastěji setkávají s verbálním sexuálním obtěžováním, osaháváním, hlazením, doteky proti své vůli a obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným obsahem. Oproti ženám zažívá sexuální násilí/obtěžování výrazně nižší počet mužů, muži také zažívají v průměru nižší počet forem násilí/obtěžování.

 

Výzkumná zpráva

Podrobnou výzkumnou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Tisková konference

Výstupy z tohoto výzkumu jsme prezentovali na tiskové konferenci dne 12.10. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde

gallery


1) Propočet dle dostupných dat ČSÚ k dané věkové struktuře a pohlaví k 1. 1. 2020, viz ČSÚ.