Novinky | Profem

S jakými bariérami se oběti partnerského násilí setkávají v systému pomoci?

Tereza Vacková

27.05.2022

S jakými bariérami se oběti partnerského násilí setkávají v systému pomoci?

Přečtěte si náš nový výzkum Bariéry v systému pomoci obětem partnerského násilí, který jsme vydali ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Autoři, Blanka Nyklová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Eva Michálková (proFem), Naďa Gubová (proFem), Iva Peterková (proFem), Tereza Piknová (proFem), na výzkumu pracovaly mezi lety 2020 a 2021. Cílem bylo zaměřit se nejen na to, jakým bariérám čelí oběti partnerského násilí, ale i na to, jak systém pomoci reaguje na potřeby osob, které jsou sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné. Výzkumnice proto provedly rozhovory s odborníky z různých odvětví sociální práce, kteří se primárně zaměřují na jiné cílové skupinu osob, ale kteří se také s partnerským násilím u svýchh kleintů setkávají. Na to následovaly rozhovory se samotnými přeživšími domácího násilí.  

Hlavní zjištění ukazují, že systém pomoci je roztříštěný, což znesnadňuje přístup k pomoci a funguje jako bariéra. A také, že systém pomoci tak, jak je aktuálně nastaven, funguje nekonzistentně, což právě úzce souvisí se zmíněnou roztříštěností. V některých případech tak vede k úspěšnému řešení násilí, v jiných ale i opakovaně selhává. Nekonzistenci systému velmi dobře ukazují způsoby, jimiž přistupuje právě k osobám, u nichž se kumuluje více znevýhodnění. To mohou být například osoby Neslyšící, které zároveň zažívají domácí násilí. I služby, jež jsou definované jako nízkoprahové, tak mohou fungovat jen pro určitou část společnosti, nikoli však pro všechny. 

Výzkum ukázal kromě nekonzistence a roztříštěnosti i časté přenášení odpovědnosti za řešení násilí přímo na jeho oběť – k tomu přispívá mimo jiné i často stereotypní vnímání ženské role, jak ilustruje výrok paní Sandry, která zažívala psychické, ekonomické i sociální násilí: „Ale kolikrát se mi… vrací takové řeči úplně znehodnocující cokoliv, co člověk řekne. Takže chodila jsem i do poradny jiné a tam zkoušeli, ať jsem na manžela taková a maková a ať udělám večeři. A já říkám: „To není o tom, že udělám večeři.“

Na základě těchto a dalších zjištění můžeme vést diskuzi se zástupci institucí a organizací a společně s odvahou boříme bariéry v systému pomoci. 

Více se o bariérách pomoci můžete dočíst ve výzkumné zprávě, zdarma ke stažení zde.

Výzkumné aktivity probíhaly v rámci projektu „Odstraňování bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí“ za podpory programu Nadace OSF Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a Norska.