Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci výživného pro nezletilé dítě

Simona Domesová

04.04.2019

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci výživného pro nezletilé dítě

ÚS: "Soud musí pečlivě zkoumat skutkový stav."

V nedávném rozhodnutí Ústavního soudu (ze dne 19. 2. 2019 IV. ÚS 2906/18) soud rozhodl, že soudy jsou povinny pečlivě zjišťovat příjmovou a majetkovou situaci rodiče.

V posuzovaném případě šlo o otce, který převedl své ziskové podnikání na bývalého zaměstnance. Otec doložil, že má měsíční mzdu cca 16 - 18 000,- Kč. V podniku však vykonával stejnou řídící činnost jako před převodem. Vedle toho soud zjistil, že otec má zálibu v hazardních hrách (poker, sázky na internetu) a aktuálně splácí půjčku ve výši 400 000,- Kč a ještě dluh na sociálním pojištění ve výši 200 000,- Kč.

Ústavní soud rozhodl, že pokud jde o zálibu otce v hazardních hrách, měl soud zvážit psychiatrické vyšetření otce k odhalení případné závislosti, která by se měla potenciálně léčit. Závislost může mít vliv na rozhodnutí o rozsahu styku s dítětem.

Pokud jde o výdaje na tuto zálibu, soud došel k závěru, že je-li ve schopnostech otce vynakládat statisícové částky na hazard, je v jeho schopnostech také platit zvýšené výživné na nezl. dítě.

Ve věci příjmů otce ÚS rozhodl, že je věcí otce, aby prokázal, že jeho aktuální příjmy jsou věrohodné. Pokud soud nemůže zjistit věrohodné příjmy, potom by mohl aplikovat domněnku, že příjem dosahuje 25násobek životního minima. I když pro některé rodiče může být její aplikace výhodnější než „odhalit“ své skutečné příjmy.

Ústavní soud tak shrnul, že je na soudu, aby sám zjistil skutkový stav co nejpečlivěji a nečekal jen na procesní aktivitu rodičů. Jen takový postup zaručí, že rozhodnutí o výživném bude v zájmu nezletilého dítěte.

Zdroj: https://www.usoud.cz/aktualne/nalezite-oduvodneni-odlisneho-posouzeni-ucelovosti-ukonceni-podnikani-rodice-povinn/