První setkání platformy poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

Eva Michálková

20.06.2019

První setkání platformy poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

Na půdě Ministerstva spravedlnosti jsme 10.6.2019 zorganizovali první setkání Platformy poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Setkání se zúčastnilo téměř 25 zástupců a zástupkyň neziskových organizací, které mají společný cíl a to určitým způsobem chránit či pečovat o osoby, ať už v oblasti právní nebo sociální.

Cílem platformy je sdružovat neziskové organizace poskytující poradenství a pomoc obětem trestných činů a umožnit tak přenos cenných zkušeností a sjednotit hlas hovořící ve prospěch klientů a klientek, například při projednávání případných legislativních změn.

Na prvním setkání jsme se zaměřili na možnosti odškodňování, a na nedostatcích zákona o obětech trestných činů či na konkrétních kauzách jsme ilustrovali aktuální problémy při poskytování pomoci obětem trestných činů.

V první části setkání vystoupila JUDr. Michaela Roubalová z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a představila výzkum, který se zabýval obětmi trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období.

Mgr. Veronika Ježková za organizaci proFem vyzdvihla aktuální problémy při poskytování pomoci obětem trestních činů. Advokátní koncipientka Mgr. Kateřina Mužíková předvedla prezentaci o případech, které se dají hodnotit velmi pozitivně co se týče právního systému.

Závěrečným tématem bylo založení nové organizace nebo obnovení asociace z roku 2016, která je nyní neaktivní. Jedním s cílů asociace by bylo zaštítění všech organizací, která by veřejně vystupovala za ostatní vůči státu, mediím, měla by za úkol například i vzdělávací aspekt. Zástupci z organizací, kteří byli přítomni si nechali čas na rozmyšlenou, některé organizace souhlasí s nápadem pro založení asociace, pro ostatní bude rozhodující následující platforma, která se uskuteční na podzim, kde bude hlavním tématem právě založení či obnovení asociace.

ProFem podporuje verzi založení nové asociace, která by fungovala na dobrovolné bázi s novými pravidly, organizačními detaily a s cílem, aby byla asociace jak ,,ochranná“ tak i „pečující“.