Novinky | proFem

Přinášíme Vám nový zpravodaj Vaše právo

Simona Domesová

01.10.2020

Přinášíme Vám nový zpravodaj Vaše právo

Jak ovlivnil život obětí domácího násilí covid-19?

To se dozvíte v článku Domácí násilí za covid-19: Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen někdy).

Následuje článek Přísnější postih domácího násilí v průběhu krizových událostí, v němž se dočtete, proč je vhodné zařadit trestné činy týkající se domácího a sexuálního násilí mezi činy přísněji trestané v krizových situacích.

O potřebě legislativně posílit ochranu obětí a našich konkrétních návrzích informujeme v článku Obětem trestných činů se stále často nedostává účinné pomoci.  

Dále tradičně přinášíme aktualitu z naší činnosti, která se tentokrát týká pokračování mezinárodního projektu Artemis zabývajícího se evropským ochranným příkazem

Do naší přímé práce s oběťmi domácího násilí můžete nahlédnout skrze případ týraného seniora popsaný v článku Na věku nezáleží. Obětí domácího násilí se může stát každý z nás.

Zájemcům o klíčová soudní rozhodnutí představujeme v článku Pomáhat a chránit i děti před domácím násilím aktuální případ Evropského soudu pro lidská práva. Jeho konečné rozhodnutí ukáže, do jaké míry je stát zodpovědný za ochranu obětí domácího násilí a jejich dětí.

Seznámíme Vás s naší kolegyní z právního týmu Kateřinou Mužíkovou, která do pomoci obětem vnáší své cenné zkušenosti z koncipientské praxe.

Zpravodaj čtěte v elektronické formě zde.

Přejeme Vám inspirativní čtení!